Hoe werkt de website?

Zagolie.info is één van de grootste gezondheidswebsites.

Zagolie.info is een informatieve website en daarnaast een onlineservice voor consumenten. Wij bieden zelf geen producten aan, maar zorgen ervoor dat u veilig, snel en discreet echte producten kunt krijgen van goede gecontroleerde EU-apotheken. Indien gewenst, regelen wij ook consult met echte geregistreerde EU-artsen. Zagolie.info is dus geen online dokter, online apotheek of internetapotheek, maar een all inclusive, one-stop (eHealth) service. Wel zo eenvoudig, veilig, discreet en snel!

Receptplichtige medicijnen

Bij medicijnen waarvoor een recept nodig is worden (naast de kosten van het product) ook de kosten van een medisch consult in rekening gebracht. Bij zo 'n consult vult u eerst een vragenlijst in, waarin we u precies dezelfde vragen stellen die uw eigen dokter ook zou stellen. Van symptomen tot ander medicijngebruik en uw medische geschiedenis. Let er op dat u dit zo zorgvuldig mogelijk doet. Dan kunnen de artsen u van het beste en meest veilige advies voorzien.

Na het versturen van de vragenlijst brengen wij u in met deskundige medisch specialisten en apotheken. Een arts beoordeelt uw aanvraag en kijkt of de behandeling voor u geschikt en veilig is. Bij twijfel stelt de arts u eventueel een aantal aanvullende vragen. Na akkoord schrijft de dokter een recept uit en wordt dit doorgestuurd naar één van de apotheken waartoe wij toegang hebben. Uiteraard verloopt dit proces in volledige discretie. Een paar dagen later heeft u uw producten van de apotheek al in huis en kan de behandeling beginnen. Zo simpel werkt het.

Gezondheidsartikelen

Gezondheidsartikelen zijn artikelen die zonder recept verkrijgbaar zijn. Wanneer u een gezondheidsartikel wenst te verkrijgen, dan kunt u dit product bij uw eigen apotheek of drogist kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek (of in voorkomend geval, drogist).

How it works comic

Dit zeggen anderen over ons

Veiligheid, privacy & discretie


Veiligheid

Zagolie.info doet er alles aan om een optimale beveiliging van uw informatie te realiseren. Zo maken we gebruik van een 2048 bits versleuteling tussen uw sitebezoek en het Zagolie.info-systeem, zijn de servers streng beveiligd in het serverpark en laten we tweewekelijks een extern gespecialiseerd beveiligingsbedrijf het hele systeem en website scannen op kwetsbaarheden en veiligheid tegen cyberaanvallen.

Privacy & discretie

Privacy Voor bescherming van uw persoonsgegevens hanteert Zagolie.info een privacybeleid.

Alle door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om u optimaal van informatie te voorzien. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, met uitzondering van de apotheken en artsen waarnaar wij kunnen verwijzen. Eventuele communicatie tussen u en de arts verloopt via een versleuteld website-adres om uw veiligheid te waarborgen.

Discretie is voor ons van groot belang. Het is een belangrijke reden voor cliënten om bij ons komen. U kunt op discrete wijze met de artsen communiceren. Op het pakket wordt alleen de naam van de apotheek vermeld (verplicht). Op het bankafschrift staat slechts "Zagolie.info" met een opdrachtnummer.

Help ons in de strijd tegen nepmedicatie

Nepmedicijnen zijn een steeds groter wordend gevaar. Vroeger werd vooral erectiestoornis- en afslankmedicatie nagemaakt. Tegenwoordig betreft het zelfs medicijnen tegen levensbedreigende ziektes, zoals malaria en kanker. Niemand weet wat er precies in deze namaakpillen zit. Het kan zijn dat ze niets helpen, schadelijk zijn voor uw gezondheid of zelfs levensbedreigend wanneer u niet de juiste behandeling krijgt. Uiteraard doen lokale overheden, de douane en overkoepelende organisaties zoals Interpol en Europol er samen met de farmaceutische industrie alles aan om dit uit te bannen. Helaas is het soms dweilen met de kraan open. Als de ene fabriek in bijvoorbeeld India gesloten wordt, zijn in mum van tijd twee nieuwe geopend in een andere regio. Ook het internet wordt overspoeld met illegale internet-apotheken. Sinds juli 2015 is het Europese keurmerk voor erkende internet-apotheken van kracht, zodat het publiek betrouwbare apotheken makkelijk kan herkennen.

Uiteraard heeft Zagolie.info als website alleen afspraken met gevalideerde artsen en apotheken, die alleen de echte (merk)medicijnen leveren van de officiële fabrikanten. Voor meer informatie zie ons blog.

graphic-how-it-works

Hoe steekt Zagolie.info juridisch in elkaar?

De werkwijze van Zagolie.info is volstrekt legaal en door naar van overheidswege toegelaten artsen en apotheken te verwijzen, tracht Zagolie.info nu juist een vuist te maken tegen de illegale internethandel in veelal nep-medicijnen.

Zagolie.info


Zagolie.info is een informatieve website en daarnaast een onlineservice voor consumenten. Zagolie.info biedt zelf geen producten aan, maar zorgt ervoor dat veilig, snel en discreet echte producten door goede gecontroleerde EU-apotheken en andere leveranciers worden geleverd. Zagolie.info is dus geen online apotheek of internetapotheek, maar een dienstverlener voor consumenten. Op de website wordt informatie gegeven over allerlei gezondheids-issues en worden behandelingen (ook met medicijnen) genoemd. Genoemde medicijnen worden niet door Zagolie.info aangeboden, maar Zagolie.info biedt haar klanten de mogelijkheid een behandeling aan te vragen (eventueel met medicijnen). De genoemde prijzen zijn de kosten voor de eventueel in opdracht van en op naam van een klant door een onafhankelijke apotheek (of in voorkomend geval een andere leverancier zoals een drogist) te leveren producten en eventueel consult van een arts. In geval een klant aangeeft een behandeling met medicijnen te wensen en Zagolie.info opdracht geeft dit voor haar te regelen, zoekt Zagolie.info een geschikte apotheek (bijvoorbeeld op basis van beschikbaarheid product, afstand tot klant en prijs van het product). Zagolie.info werkt niet samen met apotheken en is niet gebonden aan bepaalde apotheken. Bij elke aanvraag van een klant is Zagolie.info vrij in haar keuze voor een apotheek. Zagolie.info ontvangt ook geen commissie van apotheken. Andersom werkt dit hetzelfde: apotheken zijn vrij in de keuze om klanten van Zagolie.info te bedienen en zij krijgen ook geen commissie van Zagolie.info. Zagolie.info biedt dan ook geen producten aan, maar biedt een (communicatie) service inhoudende dat zij apotheken op naam van en voor rekening en risico van klanten verzoekt bepaalde producten aan klanten te verkopen en te leveren. Prijzen van producten van apotheken zijn veelal van tevoren bij Zagolie.info bekend en daar wordt niet namens klanten of apotheken over onderhandeld. Van enige bemiddeling in medicijnen is derhalve geen sprake.

In geval een klant aangeeft een behandeling met receptplichtige medicijnen te wensen en Zagolie.info opdracht geeft dit voor haar te regelen, zoekt Zagolie.info een geschikte arts (bijvoorbeeld op basis van beschikbaarheid). Zagolie.info werkt niet samen met artsen en is niet gebonden aan bepaalde artsen. Bij elke aanvraag van een klant is Zagolie.info vrij in haar keuze voor een arts. Zagolie.info ontvangt ook geen commissie van artsen. Andersom werkt dit hetzelfde: artsen zijn vrij in de keuze om klanten van Zagolie.info van consult te voorzien en zij krijgen ook geen commissie van Zagolie.info. De arts ontvangt een normale vergoeding (ongeveer gelijk aan de vergoeding voor e-consult door Nederlandse verzekeraars aan Nederlandse artsen) voor een consult van Zagolie.info, die dit op haar beurt bij de klant in rekening brengt. De gewenste behandeling wordt weliswaar door Zagolie.info namens een klant doorgegeven aan een arts, maar Zagolie.info heeft geen invloed op de consultatie met een arts. De behandelend arts is volstrekt onafhankelijk en wordt op geen enkele wijze beïnvloed door Zagolie.info om bepaalde medicijnen voor te schrijven.

Apotheken


EU-wetgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie verplichten vrij verkeer van goederen inclusief het recht op gezondheidszorg en medicijnen van een andere lidstaat. Richtlijn 2001/83/EC bepaalt dat: 

“Eenieder die zich in de Gemeenschap verplaatst, heeft het recht een redelijke hoeveelheid rechtmatig verkregen geneesmiddelen voor eigen gebruik mee te nemen. Het moet ook voor een in een lidstaat gevestigd persoon mogelijk zijn zich voor persoonlijk gebruik een redelijke hoeveelheid geneesmiddelen uit een andere lidstaat te laten toezenden.”

Patiënten in de EU mogen derhalve voor persoonlijk gebruik een redelijke hoeveelheid geneesmiddelen uit een andere lidstaat laten toezenden.

Alle apotheken die verzenden naar klanten van Zagolie.info voldoen aan de betreffende lokale en EU-regels en beschikken zelfs over het gemeenschappelijk logo voor toegestane (EU) internet apotheken.

Artsen


De artsen die klanten van Zagolie.info consult verstrekken, zijn uitvoerig door Zagolie.info gecheckt op hun kwalificaties, diploma’s, registraties en dergelijke. Deze artsen kunnen en mogen op basis van online consultatie medicatie voorschrijven. Een bestaande behandelrelatie tussen arts en patiënt is niet vereist, niet in Nederland en niet in de andere EU-landen waar de betreffende artsen zijn gevestigd. Via Zagolie.info dient een patiënt zijn of haar volledige medische geschiedenis op te geven. Dit blijft altijd een eigen verantwoordelijkheid voor de patiënt, net zoals die bij zijn eigen huisarts eerlijk moet zijn over de klachten en medische geschiedenis. 

Het is in Nederland verboden via internet geneesmiddelen voor te schrijven aan personen die de voorschrijver nog nooit persoonlijk heeft ontmoet, of die de voorschrijver niet kent of van wie de voorschrijver de medicatiehistorie niet beschikbaar heeft. De artsen waarnaar Zagolie.info verwijst hebben allen de medicatiehistorie van de betreffende patiënt beschikbaar en dus voldoen zij daarmee aan de Nederlandse regels.

De Cross-Border Healthcare Richtlijn promoot harmonisatie van recepten. Wederzijdse erkenning van recepten is verplicht sinds 2013. Dit betekent dat elk recept – en dus ook online recepten – als deze zijn verstrekt door een EU-arts in overeenstemming met de regels van het land van de arts, door (apotheken) in elk EU-land moeten worden erkend.

Nazorg


De naam van de behandelend arts is altijd terug te vinden in de bevestigingsemail, die wordt ontvangen nadat een arts een aanvraag heeft beoordeeld. In deze email staat tevens het officiële registratienummer van de behandelend arts, alsook een digitale link naar de regulerende instantie in het EU-land waar deze arts werkzaam is. Met deze informatie kan eenvoudig zijn of haar registratie online geverifieerd worden. Ook wordt er per mail een nazorglink aan de patiënt gestuurd. Via de nazorglink kunnen patiënten rechtstreeks in komen met de arts die hun medicatie heeft voorgeschreven en alle vragen stellen die zij hebben. In de meeste gevallen biedt dit meer dan voldoende nazorg. Het is aan de artsen om te beoordelen of in individuele gevallen meer of andersoortig of nazorg nodig is met de patiënt, bijvoorbeeld telefonisch of via een of meerdere videogesprekken, of dat de patiënt moet worden doorverwezen naar zijn eigen huisarts.

Tegenwoordig bent u als consument beter geïnformeerd dan ooit: dankzij het internet heeft u een wereld aan informatie en keuzemogelijkheden binnen handbereik. Onze mogelijkheden zijn groter dan we ons ooit hadden durven voorstellen. Is het dan niet logisch dat we hetzelfde verwachten als het aankomt op onze gezondheid? Zagolie.info vindt van wel. En daarom strijden we al sinds 2003 voor meer zeggenschap van patiënten in de gezondheidszorg: power to the patiënt.

Wie houdt toezicht op de artsen en apotheken waarmee Zagolie.info u in brengt?

Dr-Syed Dit toezicht is tweeledig. Ten eerste zijn er natuurlijk de verantwoordelijke instanties per land die toezicht houden op artsen en apotheken. Ten tweede controleert Zagolie.info zelf ook de apotheken en artsen met wie zij u in brengt.

Dit toezicht betekent dat we van alle artsen en apotheken de nodige vergunningen en diploma's gecontroleerd hebben. We bezoeken zelf ook de apotheek en zorgen voor een referentie. Daarnaast houdt een onafhankelijke medisch adviseur (zelf ook arts van beroep) toezicht op de medische processen rondom de website.

Het toezicht van de instanties is per land geregeld. De medici staan op onze pagina medici en hier staat ook welke instantie ze controleert.

Hoe weet ik dat de medicijnen echt zijn?

Zagolie.info werkt alleen samen met echte artsen en apotheken, die alleen echte merk-medicijnen leveren vanuit officiële fabrikanten. De medicijnen die door de apotheek geleverd worden komen van de originele fabrikant(en) van dat middel. Het komt soms voor dat een apotheek het medicijn in een grootverpakking op voorraad heeft en de bestelde hoeveelheid in een alternatieve verpakking verstuurd. Wij houden strenge controles op namaakmedicijnen om zo altijd de beste kwaliteit te garanderen. Mocht u het niet vertrouwen, neem dan met ons of de fabrikant op. De fabrikant kan via de streepjescode achterhalen of het medicijn echt is. Houd u er rekening mee dat het soms voorkomt dat de medicijnen een buitenlandse verpakking hebben. Dat wil niet zeggen dat er iets vreemds mee aan de hand is. De medicijnen die u van de apotheek geleverd krijgt zijn altijd echt.